OM OSS 


En hel del bonde måste det finnas inom oss, Astrid Pohl och Dieter Dinkel, ty trivseln med livet på landsbygden kan knappast realiseras med storstadsbeteende och - tänkande .

Under nu sju respektive elva år visade sig valet att lämna den urbana omgivningen alltmer vara det rätta och vi anser oss nu fullständigt integrerade med avseende på den sociala omgivningen och i affärsmässiga sammanhang.

Astrid (född 1970 ) som arbetsterapeut med sin mångsidiga utbildning i de mest skilda fysiska och psykiska områden och Dieter (1963) som filosof och snickare kompletterar varandra utmärkt – i alla livssituationer.

Det visar sig icke minst i tillkomsten av Josua (2007) som är infödd medlem av det svenska samhället och som njuter här av sin fria uppväxt. Därutöver finns storebrodern Dorian (1995) som visserligen har sin hemvist i huvudstaden men tar skollovtiden tillvara och är med här i skogen.


Hjorthålan
just nu