FISKE 

Välkomna till våra blöta jagtmarker! Sjön är en damm i Ronnebyån, som fylldes 1949 för kraftbolagets räkning.
Den är ca. tre kilometer lång och dess bredd går upp till 200 meter. På sitt djupaste ställe ligger ytan 34 meter
över bottnen. Dess vatten kommer i Hjorthålan dels från Ronnebyåns ursprungliga förlopp och dels porlar det färskt och syrerikt in från Lillån. Smidigaste sättet att fiska är
från båt, som kan hyras på campingen.

Fiskekort, Priser
Dagskort 50kr
Veckokort 200r
Årskort 300kr

Regler
Fiskeredskap som får användas är metspö samt kastspö med spinn och fluga Gös och Insjööring under 40 cm är fredad Fiskekort medger inte rätt till kräftfiske.
Obs. Allemansrätten: ”Inte störa, inte förstöra!”

Försäljningsställen
Hjorthålans Camping och Stugby
Hjorthålan 57, 370 17 Eringsboda. Tel: 0457-45 50 31
Om du paddlar med www.paddelkompaniet.se
kan du köpa fiskekort genom dem. Tel: 0457-803 00

Bestånd
Första ansökan om utsättning av gös beviljades av Länsstyrelsen 1999 och 3000 yngel sattes ut under hösten samma år. 2007 rapporterades en gös på 4 kg fångad, vilket var ett tecken på att inplanteringen 1999 varit lyckad. 2003 beviljades tillstånd att sätta ut öring och våren 2004 släpptes 250 yngel á 500 gram ut i ån. 2011 beslutade föreningen att ansöka om en ny inplantering av gös, vilket också beviljades. Under hösten sattes 2 500 gösyngel ut och det planeras att under 2012 sätta ut ytterligare 2 500 yngel. Under sommaren 2011 kunde fångsten av tre insjööringar ( från 49 till 72 cm) intygas. Däremot gömmer sig vår gammelgädda, som våra trogna gäster berättar om varje år, fortfarende och verkar bringa sina potentiella bödlar till förtvivlan. Men att få upp en smaklig aborre på 700 gram eller en tvåkilos gädda lyckas de flesta med.
I vårt fiskevatten hittar ni de vanligaste insjöfiskarna:
Gädda, braxen, abborre, sutare, gös samt insjööring.Historik
Hjorthålandammens Fiskevårdsområdesförening bildades 1997. Initiativet till föreningens bildande togs av dåvarande
ägaren till Hjorthålans Camping, Arvid Svensson
i samarbete med Rolf Rosenquist, Humlaryd.

Fiskevårdsområdet omfattar den del av Ronnebyån som ligger
norr om Klåvbens kraftverk inom byarna Hjorthålan, Humlaryd, Klåvben och Östra-Hult i Ronneby kommun.

För att se områdets omfattning klicka på rubriken ”Karta”.
Till föreningens första ordförande valdes Rolf Rosenquist
på ett konstituerande möte hösten 1997.
Syftet med föreningens bildande var att genom inplantering
av öring och gös öka intresset för fiske och turism
i området kring Hjorthålandammen och Ronnebyån.

Föreningen består i nuläget av 14 markägare. Två av dem har fastigheter i Hjorthålan, fyra i Humlaryd, en i Klåvben och sju i byn Östra-Hult. Varje fastighet äger en röst i föreningen.


Ordförande Ulf Rosenquist
Tele: 0457-46 10 10, E-post: ulf.r@bahnhof.se

Tillsyningsman Dieter Dinkel (Hjorthålans Camping)
Tele: 0457-455 031, E-post: info@hjorthalan.eu

Hjorthålan
just nu